ASOCIĀCIJA "LATVIJAS KOKS"
Pēc neatkarības atgūšanas pirmā dibinātā nozares organizācija.

PAR MUMS

Asociācija "Latvijas Koks" apvieno kokapstrādes uzņēmumus, nozares profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas.

Asociācijas darbības mērķi un uzdevumi:

  • piesaistīt uzņēmumus un fiziskas personas, kas nodarbojas ar koksnes produktu ražošanu, tirdzniecību un dizainu, kopīgas rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai;
  • pārstāvēt kokapstrādes nozares ražotāju, uzņēmēju un koksnes produktu tirgotāju likumīgās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās un starptautiskās organizācijās;
  • nodrošināt saikni ar citām šāda veida organizācijām Eiropā un citur pasaulē, lai veicinātu Asociācijas biedru informētību un kokapstrādes produkcijas noietu šajos tirgos;
  • iesaistīties koksnes pielietojuma un nozares popularizēšanā;
  • apkopot un popularizēt Asociācijas biedru vidū informāciju par ražotās un realizētās produkcijas apjomiem, izlietotajām izejvielām, tehnikas, tehnoloģiju un ekonomisko stāvokli nozarē;
  • iesaistīties nozares attīstības prognozēšanā;
  • veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju;
  • iesaistīties profesionālās izglītības kvalitātes pilnveidē;
  • veicināt koleģialitāti un sadarbību Asociācijas biedru vidū;
  • kopā ar citām meža nozares organizācijām, veidot strukturētu sadarbību ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju.


Asociācija "LATVIJAS KOKS" ir Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedrs.

LATVIJAS KOKRŪPNIECĪBAS FEDERĀCIJA

LKF pamatuzdevums ir nodrošināt Latvijas kokrūpniecības interešu starptautisku pārstāvniecību, kā arī asociāciju darbības attīstīšanu un koordinēšanu. Latvijas Kokrūpniecības federācija iestājas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un tādas koksnes pārstrādi, kas izaudzēta un iegūta ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un labo praksi. 

Organizācijas mērķi ir veicināt Latvijas meža nozares attīstību sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.


2017 Ⓒ Asociācija "Latvijas Koks"

 .